Uncategorized

Nytt prosjekt: Evaluering av talsperson- og tillitspersonordningen i barnevernet

På oppdrag for Bufdir har Proba fått i oppdrag å..

Les mer

Proba har deltatt i produksjon av Bufdir-filmer om barnevernet

Bufdir har utgitt en informasjonsfilm film som tar for seg..

Les mer

Forsøk med AAP som lønnstilskudd ga liten effekt

Proba-forskerne Otto Sevaldson Lillebø og Helene Berg har publisert artikkelen..

Les mer

Proba 10 år! Velkommen til frokostseminar om inkludering

Mandag 9. desember kl. 08:00 – 10:00 Kulturhuset, 2. etg., møterom..

Les mer

Nytt prosjekt: Utredning om rekruttering av menn til helse- og omsorgssektoren

Proba samfunnsanalyse går nå i gang med en utredning for..

Les mer

Pris for beste masteroppgave til Susanne Rolandsen

Susanne har mottatt prisen for beste masteroppgave med et kjønnsteoretisk..

Les mer