Uncategorized

Vi søker skoleelever som snakker tegnspråk, eller som har sterk synshemming, til spørreundersøkelse

Proba gjennomfører et forskningsprosjekt om grunnskoleelever med sansetap. Oppdragsgiver er..

Les mer

Proba-rapport omtalt i Aftenposten-oppslag om menn på krisesentre

Aftenposten, 29. april 2024: «Flertallet av menn på krisesenter har..

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av «Livet&Sånn»

Møre og Romsdal fylkeskommune ved Kulturavdelingen har gitt Proba samfunnsanalyse..

Les mer

Nytt prosjekt: Prosjekt om IA-avtalen for Virke

Avtaleperioden for inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) løper ut i år. Proba..

Les mer

Takk til alle fremmøtte på vårt frokostseminar om utsatte barn og unge 1. februar!

På seminaret fikk vi høre innlegg fra forskere i Proba..

Les mer

Nytt prosjekt: Inkluderende læringsfellesskap – bruk av læremidler og læringsressurser for elever med sansetap

Vi har fått i oppdrag av Utdanningsdirektoratet å gjennomføre forskningsprosjektet..

Les mer

Vi ønsker å intervjue personer som har vært i et møte i Konfliktrådet

Til deg som har vært i et møte i Konfliktrådet,..

Les mer

Vi ønsker å intervjue ungdommer som har hatt oppfølging av Konfliktrådet

Til deg som har hatt oppfølging av Konfliktrådet, Vi ønsker..

Les mer

Ny rapport fra Frischsenteret om endring i AAP-ytelser, med Proba som samarbeidspartner

Ny rapport: Effektanalyse av redusert minstesats for unge mottakere av..

Les mer