Uncategorized

Nytt prosjekt: Utredning om behov for norskprøver på mellomnivå

Proba samfunnsanalyse utfører for tiden et utredningsarbeid for Kompetanse Norge..

Les mer

Prosjekt for Norsk kulturråd

Proba samfunnsanalyse utfører for tiden et utredningsarbeid på oppdrag fra..

Les mer

Nytt prosjekt: Undersøkelse av opplærings- og informasjonstilbud for nyankomne innvandrere

Nyankomne flyktninger til Norge får forskjellige informasjons- og opplæringstilbud på..

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av regjeringens handlingsplan for universell utforming

Proba har fått i oppdrag av Bufdir å evaluere måloppnåelse..

Les mer