Medarbeidere og kompetanse

Proba samfunnsanalyse ble etablert i oktober 2009 av fire medarbeidere med omfattende erfaring fra forskning, utredning og rådgivning. Vi er i dag atten ansatte.

Vårt utgangspunkt er et samfunnsengasjement og en tro på at kunnskap gir bedre grunnlag for handlingsvalg både for offentlige og private aktører. Så vel offentlige institusjoner, som næringslivet og ulike organisasjoner har et behov for eksterne vurderinger av sine omgivelser og eget handlingsrom. Proba samfunnsanalyse vil bidra til å dekke dette behovet ved hjelp av samfunnsvitenskaplige analyser av høy kvalitet og lojalitet overfor oppdragsgivers kunnskapsbehov.

Våre prosjekter gjennomføres som teamarbeid, enten av oss alene, sammen med andre utredere, og/eller med representanter for oppdragsgiver. Vi kan utnytte et omfattende nettverk av andre kunnskapsbedrifter til å sette sammen team som sikrer god kvalitet i hele leveransen.

Vår kompetanse

Medarbeiderne i Proba samfunnsanalyse har høyere samfunnsvitenskaplig utdannelse og lang og bred arbeidserfaring både fra utredningsarbeid og andre roller. Vi har omfattende erfaring med evalueringer og samfunnsøkonomiske analyser.

Vi har særlig kompetanse på analyser av arbeidsliv, integrering, lønnsdannelse, utdanning og offentlige velferdstiltak. Medarbeiderne har også betydelig erfaring med bl.a. virksomhetsstyring i offentlig sektor, nærings-, skatte- og makroøkonomi. Den samme kompetansen har vi brukt i analyser knyttet til utviklingshjelp.

Proba samfunnsanalyse har spisskompetanse på flere samfunnsvitenskaplige metoder. Vi benytter kvantitative og kvalitative data fra spørreundersøkelser, registerdata, intervjuer og fokusgrupper, og gjennomfører blant annet følge- og effektevalueringer, samt kostnads-/nytteanalyser.

Jobb i Proba?

Er du interessert i å jobbe i Proba? Vi er stadig på jakt etter medarbeidere som har erfaring med analyse og utredning eller annen relevant erfaring innenfor våre fagområder. Send i så fall åpen søknad med CV til daglig leder Trude Thorbjørnsrud, e-post: tt@proba.no.