Aktuelt

Velkommen til oss, Frida!

Vi ønsker Frida Bjørneseth velkommen til oss på Proba. Frida..

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av «Livet&Sånn»

Møre og Romsdal fylkeskommune ved Kulturavdelingen har gitt Proba samfunnsanalyse..

Les mer

Nytt prosjekt: Prosjekt om IA-avtalen for Virke

Avtaleperioden for inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) løper ut i år. Proba..

Les mer

Takk til alle fremmøtte på vårt frokostseminar om utsatte barn og unge 1. februar!

På seminaret fikk vi høre innlegg fra forskere i Proba..

Les mer

Nytt prosjekt: Inkluderende læringsfellesskap – bruk av læremidler og læringsressurser for elever med sansetap

Vi har fått i oppdrag av Utdanningsdirektoratet å gjennomføre forskningsprosjektet..

Les mer

Vi ønsker å intervjue personer som har vært i et møte i Konfliktrådet

Til deg som har vært i et møte i Konfliktrådet,..

Les mer

Vi ønsker å intervjue ungdommer som har hatt oppfølging av Konfliktrådet

Til deg som har hatt oppfølging av Konfliktrådet, Vi ønsker..

Les mer

Ny rapport fra Frischsenteret om endring i AAP-ytelser, med Proba som samarbeidspartner

Ny rapport: Effektanalyse av redusert minstesats for unge mottakere av..

Les mer

Torsdag 1. februar: Probas frokostseminar om utsatte barn og unge

Proba har samlet forskningskunnskap om utsatte barn og unge i..

Les mer

Spørreundersøkelse i prosjektet «Utvidet rett til videregående opplæring»

Utvidet rett til videregående opplæring og til yrkesfaglig rekvalifisering trer..

Les mer