Aktuelt

Nytt oppdrag for Husbanken: Asker velferdslab

Proba skal beskrive status og erfaringer med Asker velferdslab. Velferdslab..

Les mer

Ny rapport: Samarbeidsdrevet innovasjon i NAV

Rapporten er skrevet på bakgrunn av evalueringen av forsøket «Praksis-..

Les mer

Rapport – evaluering av omstilling i Statped

På bakgrunn av Stortingsmelding 18 Læring og fellesskap har Statped..

Les mer

Vi ønsker velkommen til ny kollega!

Tonje Bentzen startet i Proba denne uka. Hun har tidligere..

Les mer

Nytt prosjekt: Samarbeid mellom NAV og kommunene om introduksjonsprogram

På oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet skal vi kartlegge samarbeidet..

Les mer

Nye prosjekter for Bufdir og ASD

Vi har nylig fått to nye prosjekter: På oppdrag for..

Les mer

Evaluering av forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand

På oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet skal Proba i samarbeid..

Les mer

Ny daglig leder i Proba

Lars-Erik Becken har sagt opp sin stilling i Proba, med..

Les mer

Dokumentasjonsbistand om utsatte barn og unge

Proba skal dokumentere innspill fra en workshop om hvordan offentlige..

Les mer

Evaluering av Staped

Statped har vært gjennom en fireårig omstillingsprosess, og Proba har..

Les mer