Velkommen til oss, Frida!

Vi ønsker Frida Bjørneseth velkommen til oss på Proba. Frida har en tverrfaglig bakgrunn med doktorgrad i sosialantropologi og tematisk erfaring innen organisasjonskultur, helse, sivilsamfunn, migrasjon, internasjonal politikk og utvikling. Doktoravhandlingen var basert på feltarbeid blant bistandsaktører og religiøse organisasjoner i Etiopia og Norge. For øvrig har hun variert undervisnings- og formidlingserfaring fra Norge og utlandet, samt praktisk kompetanse fra ulike styreverv og arbeid innen journalistikk, eldreomsorg, barnevern og norsk asylsystem.