jens.plahte

Takk til alle fremmøtte på vårt frokostseminar om utsatte barn og unge 1. februar!

På seminaret fikk vi høre innlegg fra forskere i Proba..

Les mer

Nytt prosjekt: Inkluderende læringsfellesskap – bruk av læremidler og læringsressurser for elever med sansetap

Vi har fått i oppdrag av Utdanningsdirektoratet å gjennomføre forskningsprosjektet..

Les mer

Vi ønsker å intervjue personer som har vært i et møte i Konfliktrådet

Til deg som har vært i et møte i Konfliktrådet,..

Les mer

Vi ønsker å intervjue ungdommer som har hatt oppfølging av Konfliktrådet

Til deg som har hatt oppfølging av Konfliktrådet, Vi ønsker..

Les mer

Ny rapport fra Frischsenteret om endring i AAP-ytelser, med Proba som samarbeidspartner

Ny rapport: Effektanalyse av redusert minstesats for unge mottakere av..

Les mer

Torsdag 1. februar: Probas frokostseminar om utsatte barn og unge

Proba har samlet forskningskunnskap om utsatte barn og unge i..

Les mer

Spørreundersøkelse i prosjektet «Utvidet rett til videregående opplæring»

Utvidet rett til videregående opplæring og til yrkesfaglig rekvalifisering trer..

Les mer

Informasjon om personvern – prosjektet «Kartlegging av status for individuell jobbstøtte (IPS) i Norge»

Som ledd i dette prosjektet skal vi gjennomføre en spørreundersøkelse..

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av MAMOT

Proba, i samarbeid med PwC, har fått i oppdrag av..

Les mer

Nytt prosjekt: Kartlegging av arbeid med samisk kunst og kultur i kulturvirksomheter i Norge

Proba har fått i oppdrag av Kulturdirektoratet å kartlegge hvordan..

Les mer