jens.plahte

Nytt prosjekt: Landscape Report – Early antibiotic development

Som underleverandør til Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik ved..

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av nasjonalt utvalg for bosetting

Proba har blitt tildelt oppdraget med å evaluere Nasjonalt utvalg..

Les mer

Nytt prosjekt: Kunnskapsinnhenting til utredning av Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge er en gratis hjelpetjeneste for..

Les mer

Vi søker nye medarbeidere. To ledige stillinger for samfunnsvitere

Proba er et tverrfaglig miljø som gjennomfører samfunnsvitenskapelige analyser, i hovedsak..

Les mer

Velkommen, Jens!

Vi ønsker Jens Lunnan Hjort velkommen som ny medarbeider i..

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av implementering av FN-konvensjon om personer med nedsatt funksjonsevne og Sjumilssteget

Prosjektet skal belyse av bruken av og kunnskapen om 1)..

Les mer

To nye prosjekter: «Forankring av kultursektoren i kommunesektoren» og «Tilstandsrapporter for universell utforming»

Nytt prosjekt: Forankring av kultursektoren i kommunesektoren Kommunene bruker like..

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av tilskuddsordninger for seksuell helse

Strategien «Snakk om det!», regjeringens strategi for seksuell helse, tar..

Les mer

Nytt prosjekt: Omfang av negativ sosial kontroll

Arbeid mot negativ sosial kontroll har de siste årene blitt..

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av Opprop Tveten

På oppdrag fra Sparebankstiftelsen DNB skal Proba evaluere Opprop Tveten,..

Les mer