jens.plahte

Prosjekt for Norsk kulturråd

Proba samfunnsanalyse utfører for tiden et utredningsarbeid på oppdrag fra..

Les mer

Nytt prosjekt: Undersøkelse av opplærings- og informasjonstilbud for nyankomne innvandrere

Nyankomne flyktninger til Norge får forskjellige informasjons- og opplæringstilbud på..

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av regjeringens handlingsplan for universell utforming

Proba har fått i oppdrag av Bufdir å evaluere måloppnåelse..

Les mer

Velkommen, Susanne

Vi har nok en nyansatt i Proba! Susanne Rolandsen er sosiolog..

Les mer