Nytt prosjekt: Prosjekt om IA-avtalen for Virke

Avtaleperioden for inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) løper ut i år. Proba samfunnsanalyse har fått i oppdrag fra Virke å gjennomføre en uavhengig og anonymisert analyse av medlemmenes erfaringer knyttet til arbeidet de gjør med arbeidsmiljø, sykefraværsoppfølging, frafall og inkludering på arbeidsplassen. Proba sender ut en spørreundersøkelse til alle Virkes medlemsbedrifter i løpet av mars måned.