Nytt prosjekt: Inkluderende læringsfellesskap – bruk av læremidler og læringsressurser for elever med sansetap

Vi har fått i oppdrag av Utdanningsdirektoratet å gjennomføre forskningsprosjektet «Kunnskap om hvordan bruk av læremidler og læringsressurser for elever med sansetap bidrar til inkluderende læringsfellesskap». Vi samarbeider med Institutt for Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet–Storbyuniversitetet og Signo kompetansesenter.

Sentrale problemstillinger er hvordan læremidler og læringsressurser for elever med sansetap brukes, og om bruken av læremidlene og læringsressursene bidrar til disse elevenes deltakelse i klassens læringsfellesskap. Elever med sansetap omfatter her sterkt svaksynte elever og tegnspråklige elever.

Vi skal gjennomføre spørreundersøkelser rettet mot henholdsvis kommunenes PP-tjenester og elever på første til tiende trinn med sansetap og/eller deres foresatte. Vi skal også gjennomføre intervjuer med elevene og viktige personer i deres læringsmiljø på skolen.

Sluttrapporten skal leveres i februar 2025.

Prosjektleder i Proba er Jens Plahte