Proba-rapport omtalt i Aftenposten-oppslag om menn på krisesentre

Aftenposten, 29. april 2024:

«Flertallet av menn på krisesenter har minoritetsbakgrunn

Også menn havner på krisesenter. Over halvparten hadde i 2022 minoritetsbakgrunn.»

» … det er lettere for kvinner å bli trodd når de forteller om vold fra ektefellen eller andre i familien. Det fremgår av en masteroppgave fra 2022 og en PROBA samfunnsanalyse fra 2017. En årsak som løftes frem: Både det norske samfunnet og kulturene mennene kommer fra, ser først og fremst på menn som skurken. Ifølge PROBA opplevde minoritetsmenn på krisesenter, at den kvinnelige partneren er dyktige til å snu på virkeligheten. At kvinnene forteller omverdenen at det er de som er utsatt for vold, ikke mannen.»

Aftenposten-artikkelen kan leses her.

Proba-rapporten som omtales er «Den mannlige smerte – menns erfaringer med vold i nære relasjoner«.