Vi ønsker å intervjue ungdommer som har hatt oppfølging av Konfliktrådet

Til deg som har hatt oppfølging av Konfliktrådet,

Vi ønsker et intervju med deg!

Vi i Oslo Economics, Proba samfunnsanalyse og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS skal finne ut hva som skjer med ungdommer som gjennomfører enten ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging. Vi er særlig interessert i hva som skjer under møter i Konfliktrådet. Vi ønsker både å snakke med de som har erfaring fra møtene og se på statistikk fra Statistisk sentralbyrå og Konfliktrådet. Det er Justis- og beredskapsdepartementet som har gitt oss oppdraget.

Hva vil vi spørre deg om?

Vi ønsker å få vite hva slags informasjon du har fått fra Konfliktrådet, hva du synes om møtene og oppfølgingen du har fått og hvordan det har vært for deg i ettertid. Vi er særlig interessert i å høre om du gjennom møtene og oppfølgingen har fått et bedre forhold til menneskene rundt deg, og om deltakelse har gjort det lettere for deg å fullføre skolen og/eller å få deg en jobb.

Hva betyr det for deg å være med?

Om du ønsker å snakke med oss vil du bli intervjuet enten på telefon, Teams eller ved at vi treffes. Du kan være med å bestemme hvordan du ønsker å bli intervjuet. Intervjuene vil vare mellom 30 minutter og en time. Du kan ha med deg noen under intervjuet hvis du ønsker det, og du vil få et gavekort på 300,- som takk for at du deltok.

Gi oss beskjed om du vil være med

Hvis du har lyst til å bli intervjuet, kan du fylle ut dette skjemaet og levere det til din kontaktperson i Konfliktrådet. Du kan også sende en SMS til 930 01 365 eller sende en e-post til Tonje Bentzen ved Proba samfunnsanalyse (tb@proba.no) der du skriver:

«Jeg har fått og forstått informasjon om ‘Prosjekt 1’ og kan stille spørsmål. Jeg vet at det er frivillig å være med og at jeg kan trekke meg hvis jeg ombestemmer meg.»

Når vi har hørt fra deg, tar vi kontakt for å avtale tid for intervju.

Det er helt frivillig å bli intervjuet. Du kan når som helst trekke deg eller ombestemme deg. Det er helt i orden å si nei når vi tar kontakt med deg.

Hvis det er noe du lurer på om prosjektet kan kontakte oss. Telefonnumre og e-postadresser er lengre ned på siden. Men først skriver vi litt mer om hva det betyr å være med og hvilke rettigheter du har hvis du tar kontakt med oss.

Om dine rettigheter

Oslo Economics og Proba samfunnsanalyse er ansvarlige for personopplysningene som behandles i prosjektet. I det videre gir vi deg mer informasjon om dine rettigheter og våre rutiner for oppbevaring og behandling av personopplysninger.

Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta i prosjektet, og du kan når som helst ombestemme deg. Da vil vi slette informasjonen vi har om deg.

Kort om personvern

Det er bare forskerne på prosjektet som kan lese det som blir skrevet fra intervjuet. Vi lagrer referatet fra intervjuet på et sikkert område på PC- ene våre. Vi vil bare bruke det du sier i intervjuet til det vi har fortalt om i dette skrivet. Vi følger reglene for personvern, så ingen andre vil ha tilgang til opplysningene. Vi vil utarbeide en rapport fra undersøkelsen. Det vil ikke være mulig å gjenkjenne enkeltpersoner i rapporten.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger med formål knyttet til vitenskapelig forskning, og fordi forskningsprosjektet er vurdert å være av allmenn interesse. På oppdrag fra Oslo Economics og Proba samfunnsanalyse har personverntjenestene ved Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør, vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til å protestere, be om innsyn, og til retting og sletting av opplysninger vi behandler om deg. Du vil da høre fra oss innen en måned. Vi vil gi deg en god begrunnelse hvis vi mener at du ikke kan identifiseres, eller at rettighetene ikke kan utøves. Du har også rett til å klage til Datatilsynet om hvordan vi behandler dine opplysninger.

Hva skjer med personopplysningene dine når forskningsprosjektet avsluttes?

Prosjektet vil avsluttes 31. desember 2024. Datamaterialet slettes i sin helhet senest 1. september 2025. Dette er noe tid etter forventet innlevering av sluttrapport, men skyldes at prosjektet antakelig skal levere en forskningsartikkel med bakgrunn i prosjektet.

Spørsmål

Hvis du har spørsmål eller vil utøve dine rettigheter, ta kontakt med:

  • Prosjektleder Eirik Nøren Stenersen på e-post ens@osloeconomics.no, telefon 412 96 144, eller Tonje Bentzen på e-post tb@proba.no, telefon 930 01 365.
  • Personverntjenestens vurdering av prosjektet: personverntjenester, på epost (personverntjenester@sikt.no) eller telefon: 73 98 40 40.

Med vennlig hilsen,

Eirik Nøren Stenersen,

prosjektansvarlig,

Oslo Economics