Lansering av rapport om mottakere av arbeidsavklaringspenger

I dag, mandag 17. juni, lanserte Proba en ny rapport om NAVs oppfølging av personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP). Lanseringen skjedde i form av et webinar for arbeids- og velferdsetaten. Gro Vestøl og Pia Dybvik Staalesen presenterte funn knyttet til:

  • Veiledernes rolle i oppfølgingsarbeidet,
  • Hvordan NAVs oppfølging fungerer for AAP-mottakere i ulike situasjoner, og
  • Bruken av arbeidsrettede tiltak

Vi la også frem våre anbefalinger til NAV. Arbeids- og tjenestedirektør Sonja Skinnarland kommenterte Probas funn, og fortalte hvordan arbeidet skal følges opp videre i direktoratet.

Det var mange ansatte fra NAV-kontorene som fulgte lanseringen, og Proba fikk kommentarer om at rapporten er gjenkjennelig for veilederne. Det er vi glade for. Vi håper også at rapporten blir nyttig i NAVs videre faglige utviklingsarbeid.

Se også vårt oppslag om rapporten og last den ned her.