Takk til alle fremmøtte på vårt frokostseminar om utsatte barn og unge 1. februar!

På seminaret fikk vi høre innlegg fra forskere i Proba om negativ sosial kontroll, samordning av tjenestetilbud til utsatte elever og hvordan kommuner kan bidra til arbeidsinkludering av unge. Med kommentarer fra Farrah Parveen Ghazanfar fra Kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold/Bufdir, Kjartan Madsen fra Arbeids-og velferdsdirektoratet og Anne-Berit Kavli fra Utdanningsdirektoratet.

Vi gleder oss til å samles igjen for mer faglig påfyll ved neste anledning!

De som ikke fikk med seg seminaret, eller som ønsker å studere våre tilknyttede rapporter nærmere, finner lysbildene fra seminaret og lenker til rapportene under:

Lysbilder i pdf-format og pptx-format.

Jens Plahtes innlegg «Samordning av tjenestetilbudet for utsatte elever» var basert på følgende rapporter:

Kaja Meeg Valvatnes innlegg «Negativ sosial kontroll – hvordan utsettes barn og unge på ulike arenaer?» var basert på følgende rapporter:

Rune Buschs innlegg «Arbeidsinkludering av utsatte unge i kommunal sektor» var basert på følgende rapporter: