Aktuelt

Nytt prosjekt: Evaluering av kvalitet og organisering i kvalifiseringstiltak for tolker

Proba samfunnsanalyse i samarbeid med Kantar Public har fått i..

Les mer

Informasjon om personvern – prosjektet «Forskningsprosjekt om frafall fra introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere»

For å oppfylle lovpålagte krav til personvern, opplyser vi om..

Les mer

Informasjon om personvern – prosjektet «Følgeevaluering av midlertidige lovendringer som følge av høye ankomster av fordrevne fra Ukraina»

For å oppfylle lovpålagte krav til personvern, opplyser vi om..

Les mer

Tre nye medarbeidere i Proba: Anne May, Vibeke og Ola!

Vi ønsker Anne May Melsom, Vibeke Heidenreich og Ola Røed..

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av utdanningspermisjon

Arbeidsmiljøloven sier at ansatte, innenfor visse begrensninger, har rett til..

Les mer

Nytt prosjekt: Kartlegging av opplæringstilbud til nyankomne ungdommer

Et godt opplæringstilbud til unge, nyankomne flyktninger er viktig for..

Les mer

Nytt prosjekt: Følgeevaluering av midlertidige lovendringer som følge av høye ankomster av fordrevne fra Ukraina

For å øke kapasiteten til å ta imot fordrevne fra..

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av utvidet rett til videregående opplæring

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet skal Frischsenteret og Proba evaluere gjennomføringen..

Les mer

Nytt prosjekt: Områdegjennomgang av arbeidsmarkedstiltak

Proba samfunnsanalyse skal i samarbeid med Oslo Economics og Frischsenteret..

Les mer

Nytt prosjekt: Kartlegging av rutiner og retningslinjer for bestilling og bruk av tolk i helse- og omsorgssektoren

På oppdrag for Helsedirektoratet kartlegger Proba samfunnsanalyse forekomst og bruk..

Les mer