Aktuelt

Velkommen tilbake til oss, Hilde!

Vi ønsker Hilde Kullerud velkommen tilbake som medarbeider i Proba...

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av «Vi inkluderer!»

«Vi inkluderer!» er en arbeidsmodell som har vært prøvd ut..

Les mer

Nytt prosjekt: NAVs oppfølging av personer som mottar arbeidsavklaringspenger

Proba skal gjennomføre en undersøkelse av hvordan NAVs oppfølging av..

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av øremerket tilskuddsordning – Støttegruppen etter 22. juli-hendelsen

Proba har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å evaluere tilskuddsordningen..

Les mer

Nytt prosjekt: Kvalitativ studie av kunstnernes arbeidssituasjon etter koronapandemien

Proba har fått i oppdrag av Kulturrådet å gjennomføre en..

Les mer

Proba har flyttet til nye kontorer: Hausmanns gate 27

Proba har vokst ut av de gamle lokalene ved Kirkeristen..

Les mer

Nytt prosjekt: Barn og unges erfaringer med rasisme og diskriminering

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har tildelt Proba oppdraget med..

Les mer

Velkommen, Ida!

Vi ønsker Ida Gram velkommen som ny medarbeider i Proba...

Les mer

Nytt prosjekt: Kunnskapsgrunnlag om etterlevelse av opplæringsloven

Kunnskapsdepartementet utarbeider ny opplæringslov, som skal erstatte dagens Lov om..

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av norsktreningstilbud i regi av frivillige organisasjoner

Strategien Hverdagsintegrering – Strategi for å styrke sivilsamfunnets rolle på..

Les mer