Aktuelt

Prosjekt for Norsk kulturråd

Proba samfunnsanalyse utfører for tiden et utredningsarbeid på oppdrag fra..

Les mer

Nytt prosjekt: Undersøkelse av opplærings- og informasjonstilbud for nyankomne innvandrere

Nyankomne flyktninger til Norge får forskjellige informasjons- og opplæringstilbud på..

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av regjeringens handlingsplan for universell utforming

Proba har fått i oppdrag av Bufdir å evaluere måloppnåelse..

Les mer

Velkommen, Susanne

Vi har nok en nyansatt i Proba! Susanne Rolandsen er sosiolog..

Les mer

Velkommen, Jens!

Vi har en nyansatt i Proba: Jens Plahte er utdannet..

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av fire kulturinstitusjoner

Proba har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å evaluere Turnéteatret..

Les mer

Vi gratulerer Otto med doktorgraden!

Vi gratulerer med vel gjennomført doktorgrad i samfunnsøkonomi for kollega..

Les mer

Nytt prosjekt: Flyktningers tilknytning til arbeidsmarkedet over tid

På oppdrag for IMDi og Arbeids- og velferdsdirektoratet skal Proba..

Les mer

Tre rammeavtaler med NAV

NAV har inngått rammeavtaler med forsknings- og utredningsmiljøer på ulike..

Les mer

Tre nye prosjekter til Proba!

Vi har nylig fått tre nye prosjekter, og går en..

Les mer