Aktuelt

Velkommen, Anja!

Vi ønsker Anja Aaheim Naper velkommen som ny medarbeider i..

Les mer

Tre nye medarbeidere i Proba

Anastasia Mokienko har Ph.D. i helseøkonomi, og skrev sin avhandling..

Les mer

Velkommen, Ane!

Vi ønsker Ane Fürst Juul velkommen som ny medarbeider i..

Les mer

Lansering av Inn i jobb-prosjektet

KS lanserte 16. juni 2021 en forsterket innsats for å..

Les mer

Nytt prosjekt: Landscape Report – Early antibiotic development

Som underleverandør til Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik ved..

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av nasjonalt utvalg for bosetting

Proba har blitt tildelt oppdraget med å evaluere Nasjonalt utvalg..

Les mer

Nytt prosjekt: Kunnskapsinnhenting til utredning av Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge er en gratis hjelpetjeneste for..

Les mer

Vi søker nye medarbeidere. To ledige stillinger for samfunnsvitere

Proba er et tverrfaglig miljø som gjennomfører samfunnsvitenskapelige analyser, i hovedsak..

Les mer

Velkommen, Jens!

Vi ønsker Jens Lunnan Hjort velkommen som ny medarbeider i..

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av implementering av FN-konvensjon om personer med nedsatt funksjonsevne og Sjumilssteget

Prosjektet skal belyse av bruken av og kunnskapen om 1)..

Les mer