Aktuelt

Artikkel i Søkelys på arbeidslivet

Søkelys på arbeidslivet 3/2015 inneholder en artikkel av Synne Klingenberg..

Les mer

Nytt prosjekt: Bistand til Rettighetsutvalget – samfunnsøkonomiske analyser

Rettighetsutvalget skal foreslå mål og tiltak for å sikre oppfyllelsen..

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av ny anskaffelsesprosess i NAV

Proba har fått i oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet å..

Les mer

To nye medarbeidere!

Velkommen til Saliha El-Amrani og Rune Busch som har første..

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av Groruddalssatsingen

Proba, Agenda Kaupang og Civitas har fått i oppdrag fra..

Les mer

Nytt prosjekt og rammeavtale for konsekvensutredninger

Rammeavtale med Direktoratet for Byggkvalitet: Proba har i samarbeid med..

Les mer

Nytt prosjekt: Aktivitetskrav for sykmeldte (Hedmarksmodellen)

Proba skal evaluere Hedmarksmodellen på oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet...

Les mer

Proba søker samfunnsøkonomer!

I Proba er vi et tverrfaglig miljø som lager utredninger..

Les mer

To evalueringer for Husbanken

Proba samfunnsanalyse gjennomførte to evalueringsoppdrag for Husbanken i 2014; evaluering..

Les mer

To evalueringer for Kulturrådet

Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra Kulturrådet evaluert dokumentasjonsprosjektene Sceneweb..

Les mer