Aktuelt

Nytt prosjekt: Bruken av digital aktivitetsplan i NAV

Proba har fått tildelt FoU-midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet for..

Les mer

Velkommen, Henrik

I dag ønsker vi Henrik Sætra velkommen som ny kollega..

Les mer

Nytt prosjekt: Utredning om behov for norskprøver på mellomnivå

Proba samfunnsanalyse utfører for tiden et utredningsarbeid for Kompetanse Norge..

Les mer

Prosjekt for Norsk kulturråd

Proba samfunnsanalyse utfører for tiden et utredningsarbeid på oppdrag fra..

Les mer

Nytt prosjekt: Undersøkelse av opplærings- og informasjonstilbud for nyankomne innvandrere

Nyankomne flyktninger til Norge får forskjellige informasjons- og opplæringstilbud på..

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av regjeringens handlingsplan for universell utforming

Proba har fått i oppdrag av Bufdir å evaluere måloppnåelse..

Les mer

Velkommen, Susanne

Vi har nok en nyansatt i Proba! Susanne Rolandsen er sosiolog..

Les mer

Velkommen, Jens!

Vi har en nyansatt i Proba: Jens Plahte er utdannet..

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av fire kulturinstitusjoner

Proba har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å evaluere Turnéteatret..

Les mer

Vi gratulerer Otto med doktorgraden!

Vi gratulerer med vel gjennomført doktorgrad i samfunnsøkonomi for kollega..

Les mer