Aktuelt

Velkommen, Stian!

Vi ønsker Stian Haugen velkommen som ny medarbeider i Proba...

Les mer

Intervju med Helene Berg om private og offentlige arbeidsrettede tiltak i KAI-podden

Forsker ved Proba, Helene Berg, intervjues om private og offentlige..

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av system for Nye metoder i spesialisthelsetjenesten

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet skal Proba evaluere systemet..

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av autorisasjonsordningen for tolker

På oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) skal Proba evaluere..

Les mer

Nytt prosjekt: Kartlegging av husvikartjenester i kommunene

På oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet har Proba fått i..

Les mer

Nytt prosjekt: Forprosjekt Evaluering av Kompetansepluss

På oppdrag for Kompetanse Norge og i samarbeid med Øystein..

Les mer

Nytt prosjekt: Opplæring og kompetanseheving for bedriftshelsetjenesten

Vi har fått i oppdrag av Arbeids- og sosialdepartementet å..

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av talsperson- og tillitspersonordningen i barnevernet

På oppdrag for Bufdir har Proba fått i oppdrag å..

Les mer

Proba har deltatt i produksjon av Bufdir-filmer om barnevernet

Bufdir har utgitt en informasjonsfilm film som tar for seg..

Les mer

Forsøk med AAP som lønnstilskudd ga liten effekt

Proba-forskerne Otto Sevaldson Lillebø og Helene Berg har publisert artikkelen..

Les mer