Velkommen tilbake til oss, Henrik!

Vi ønsker Henrik Sætra velkommen tilbake som medarbeider i Proba. Henrik var ansatt hos oss fra 2019 til 2020, og etter en interessant og givende periode som Senior Manager i evalueringsteamet i KPMG, har han nå funnet veien tilbake til oss. Henrik har omfattende erfaring med evaluerings- og utredningsarbeid, og har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitet i Oslo. Han har særlig gode metodekunnskaper, og har jobbet mye med både kvalitative og kvantitative metoder og kombinasjonen av dem. Henrik har i en årrekke forelest i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode ved Høgskolen i Østfold, og han har også undervist i statistikk for økonomifag ved Høgskolen i Østfold og Universitetet i Sørøst-Norge. Han har undervist i offentlig politikk og administrasjon ved Høgskolen i Østfold, og han har også arbeidet på og ledet flere prosjekter der forvaltning på forskjellige nivåer (og samspillet mellom disse) har vært sentralt. Henrik har også omfattende forskningserfaring og lang erfaring med bruk av program- og endringsteori.