Nytt prosjekt: Kvalitativ studie av kunstnernes arbeidssituasjon etter koronapandemien

Proba har fått i oppdrag av Kulturrådet å gjennomføre en kvalitativ studie av kunstneres arbeidssituasjon etter koronapandemien. Målsettingen med studien er å gi kunnskap om kunstneres arbeidssituasjon og vilkår på den internasjonale arenaen etter pandemien, med fokus på skapende og utøvende kunstnere innen musikk og scenekunst. Undersøkelsen skal først og fremst gi kunnskap om hvordan pandemien har påvirket kunstnernes arbeidssituasjon, deres motivasjon og syn på eget virke, om deres arbeidslivstilknytning er endret, hva som kjennetegner kunstnernes fysiske arbeidssituasjon, og hva som er deres erfaringer med å formidle musikk- og scenekunstproduksjoner til publikum. Studien ledd i prosjektet «Post Covid Adaptation Models in Culture», som er et samarbeid mellom Kulturrådet og Arts and Theatre Institute i Tsjekkia.

Oppdraget skal løses gjennom kvalitative intervjuer med et utvalg Norges-baserte musikk- og scenekunstnere og utføres i perioden fra september 2022 til januar 2023. Prosjektleder i Proba er Ida Gram.