Aktuelt

Ny rapport om AFP i privat sektor

LO og NHO legger i dag fram en felles utredning..

Les mer

Nytt oppdrag for Husbanken: Asker velferdslab

Proba skal beskrive status og erfaringer med Asker velferdslab. Velferdslab..

Les mer

Ny rapport: Samarbeidsdrevet innovasjon i NAV

Rapporten er skrevet på bakgrunn av evalueringen av forsøket «Praksis-..

Les mer

Rapport – evaluering av omstilling i Statped

På bakgrunn av Stortingsmelding 18 Læring og fellesskap har Statped..

Les mer

Vi ønsker velkommen til ny kollega!

Tonje Bentzen startet i Proba denne uka. Hun har tidligere..

Les mer

Nytt prosjekt: Samarbeid mellom NAV og kommunene om introduksjonsprogram

På oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet skal vi kartlegge samarbeidet..

Les mer

Nye prosjekter for Bufdir og ASD

Vi har nylig fått to nye prosjekter: På oppdrag for..

Les mer

Evaluering av forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand

På oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet skal Proba i samarbeid..

Les mer

Ny daglig leder i Proba

Lars-Erik Becken har sagt opp sin stilling i Proba, med..

Les mer

Dokumentasjonsbistand om utsatte barn og unge

Proba skal dokumentere innspill fra en workshop om hvordan offentlige..

Les mer