Aktuelt

Nytt prosjekt: Forprosjekt Evaluering av Kompetansepluss

På oppdrag for Kompetanse Norge og i samarbeid med Øystein..

Les mer

Nytt prosjekt: Opplæring og kompetanseheving for bedriftshelsetjenesten

Vi har fått i oppdrag av Arbeids- og sosialdepartementet å..

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av talsperson- og tillitspersonordningen i barnevernet

På oppdrag for Bufdir har Proba fått i oppdrag å..

Les mer

Proba har deltatt i produksjon av Bufdir-filmer om barnevernet

Bufdir har utgitt en informasjonsfilm film som tar for seg..

Les mer

Forsøk med AAP som lønnstilskudd ga liten effekt

Proba-forskerne Otto Sevaldson Lillebø og Helene Berg har publisert artikkelen..

Les mer

Velkommen, Kaja!

Vi ønsker Kaja Meeg Valvatne velkommen som ny medarbeider i..

Les mer

Nytt prosjekt: Kartlegging av evalueringer

Proba samfunnsanalysen går nå i gang med en kartlegging for..

Les mer

Godt besøkt frokostseminar om inkludering

Rundt 80 personer startet opp arbeidsuka si på mandag 9...

Les mer

Proba 10 år! Velkommen til frokostseminar om inkludering

Mandag 9. desember kl. 08:00 – 10:00 Kulturhuset, 2. etg., møterom..

Les mer

Velkommen, Gro!

I dag ønsker vi Gro Malene Vestøl velkommen som ny..

Les mer