Aktuelt

To nye prosjekter: «Forankring av kultursektoren i kommunesektoren» og «Tilstandsrapporter for universell utforming»

Nytt prosjekt: Forankring av kultursektoren i kommunesektoren Kommunene bruker like..

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av tilskuddsordninger for seksuell helse

Strategien «Snakk om det!», regjeringens strategi for seksuell helse, tar..

Les mer

Nytt prosjekt: Omfang av negativ sosial kontroll

Arbeid mot negativ sosial kontroll har de siste årene blitt..

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av Opprop Tveten

På oppdrag fra Sparebankstiftelsen DNB skal Proba evaluere Opprop Tveten,..

Les mer

Velkommen, Stian!

Vi ønsker Stian Haugen velkommen som ny medarbeider i Proba...

Les mer

Intervju med Helene Berg om private og offentlige arbeidsrettede tiltak i KAI-podden

Forsker ved Proba, Helene Berg, intervjues om private og offentlige..

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av system for Nye metoder i spesialisthelsetjenesten

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet skal Proba evaluere systemet..

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av autorisasjonsordningen for tolker

På oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) skal Proba evaluere..

Les mer

Nytt prosjekt: Kartlegging av husvikartjenester i kommunene

På oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet har Proba fått i..

Les mer

Nytt prosjekt: Forprosjekt Evaluering av Kompetansepluss

På oppdrag for Kompetanse Norge og i samarbeid med Øystein..

Les mer