Aktuelt

Nytt prosjekt: Kunnskapsdepartementets styring av laget rundt barnet og eleven

Dette prosjektet er en case-studie av Kunnskapsdepartementets styringsprosesser knyttet til..

Les mer

Velkommen tilbake til oss, Henrik!

Vi ønsker Henrik Sætra velkommen tilbake som medarbeider i Proba...

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av Arbeidsforberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening (AFT) erstattet i 2016 de gamle tiltakene Arbeidspraksis..

Les mer

Nytt prosjekt: Oppfølging av langtidsledige

I 2017 lanserte Regjeringen en forsterket satsing overfor langtidsledige, spesielt..

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll

Proba har fått oppdraget med å evaluere Kompetanseteamet mot tvangsekteskap,..

Les mer

Velkommen tilbake til oss, Pia!

Vi ønsker Pia Dybvik Staalesen velkommen tilbake som medarbeider i..

Les mer

Nytt prosjekt: Utredning om samlebegrepet «Press og kontroll»

Proba har blitt tildelt oppdraget med å utrede samlebegrepet «Press..

Les mer

Velkommen, Anja!

Vi ønsker Anja Aaheim Naper velkommen som ny medarbeider i..

Les mer

Tre nye medarbeidere i Proba

Anastasia Mokienko har Ph.D. i helseøkonomi, og skrev sin avhandling..

Les mer

Velkommen, Ane!

Vi ønsker Ane Fürst Juul velkommen som ny medarbeider i..

Les mer