Velkommen tilbake til oss, Hilde!

Vi ønsker Hilde Kullerud velkommen tilbake som medarbeider i Proba. Hilde var ansatt hos oss fra 2017 til 2018, og etter en periode som blant annet frilanser og fagbokforfatter, har hun nå funnet veien tilbake til oss. Hilde er utdannet journalist og sosiolog med en mastergrad fra London School of Economics and Political Science, og har flere års arbeidserfaring som programrådgiver i introduksjonsprogrammet i Oslo kommune. Hun har spisskompetanse på migrasjon og integrering, og har omfattende erfaring med kvalitative metoder for kartlegging og analyse.