Nytt prosjekt: Evaluering av utdanningspermisjon

Arbeidsmiljøloven sier at ansatte, innenfor visse begrensninger, har rett til å permisjon for å delta i arbeidsrelevant utdanning. Ordningen ser ut til å bli lite brukt. Proba skal evaluere ordningen for Arbeids- og inkluderingsdepartementet, med Kantar og Telemarksforskning som underleverandører. Kantar skal gjennomføre spørreundersøkelser blant ansatte og arbeidsgivere, mens Telemarksforskning skal analysere data fra Aa-registeret for å belyse hvor mange og hvem som bruker ordningen og om bruken påvirker lønnsnivået i etterkant.

Sluttrapport skal leveres i november 2023. Prosjektleder i Proba er Audun Gleinsvik.