Nytt prosjekt: Evaluering av øremerket tilskuddsordning – Støttegruppen etter 22. juli-hendelsen

Proba har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å evaluere tilskuddsordningen for Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsen. Støttegruppen ble etablert 21. august 2011 for å fremme interessene til de rammede (direkte berørte og deres pårørende/nære relasjoner) etter bombingen i Regjeringskvartalet og skytingen på Utøya 22. juli 2011 og har frem til nå vært drevet på frivillig basis. Støttegruppen har vært gjennom et organisasjonsutviklingsprosjekt og er i ferd med å tilsette en generalsekretær. Blant annet på bakgrunn av dette skal tilskuddsordningen gjennomgås for å undersøke resultat- og måloppnåelse, og om tilskuddsordningen i sin nåværende innretting er hensiktsmessig for Støttegruppens videre arbeid.

Evalueringen skal gjennomføres ved hjelp av dokumentgjennomgang, intervjuer og en spørreundersøkelse blant Støttegruppens medlemmer. Oppdraget skal løses innen utgangen av 2022. Prosjektleder i Proba er Ida Gram.