Nytt prosjekt: Evaluering av «Vi inkluderer!»

«Vi inkluderer!» er en arbeidsmodell som har vært prøvd ut i tre fylker. Modellen skal bidra til å inkludere flere i arbeid gjennom en bedre kartlegging av virksomhetenes behov for arbeidskraft og kompetanse, og matching med NAVs kandidater. Ved behov kan også kandidaten få kompetanseheving for å kunne oppfylle virksomhetenes kompetansekrav. Modellen er et samarbeid mellom NAV og partene i arbeidslivet. Proba skal vurdere hvilke av elementene i modellen som bør videreføres til andre fylker. Vi skal intervjue de involverte aktørene i alle tre fylker og studere dokumenter som beskriver hvordan modellen har fungert i praksis. Prosjektet skal ferdigstilles i mars 2023.

Kontaktperson er Pia Dybvik Staalesen, pds@proba.no