Aktuelt

Proba har fått FoU-midler!

Proba har fått prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratets FoU-midler til..

Les mer

Proba skal evaluere Alor-nettverkene

Proba samfunnsanalyse har i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet fått i oppdrag..

Les mer

Flere nye prosjekter

Proba har fått i oppdrag fra Norsk industri å vurdere..

Les mer

Tre nye prosjekter

Proba har fått flere nye prosjekter: Vi har fått to..

Les mer

Nytt prosjekt: Analyse av individ- og prosjektrapporteringer fra Jobbsjansen for 2015

Som en del av rammeavtalen vi har for IMDi, har..

Les mer

Nytt prosjekt: Arbeidssituasjonen for personer med utviklingshemming

På oppdrag for Rettighetsutvalget skal vi framskaffe kunnskap om situasjonen..

Les mer

Nytt prosjekt om vold mot menn i nære relasjoner

Proba skal på oppdrag fra Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)..

Les mer

Artikkel i Søkelys på arbeidslivet

Søkelys på arbeidslivet 3/2015 inneholder en artikkel av Synne Klingenberg..

Les mer

Nytt prosjekt: Bistand til Rettighetsutvalget – samfunnsøkonomiske analyser

Rettighetsutvalget skal foreslå mål og tiltak for å sikre oppfyllelsen..

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av ny anskaffelsesprosess i NAV

Proba har fått i oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet å..

Les mer