Aktuelt

Velkommen, Kaja!

Vi ønsker Kaja Meeg Valvatne velkommen som ny medarbeider i..

Les mer

Nytt prosjekt: Kartlegging av evalueringer

Proba samfunnsanalysen går nå i gang med en kartlegging for..

Les mer

Godt besøkt frokostseminar om inkludering

Rundt 80 personer startet opp arbeidsuka si på mandag 9...

Les mer

Proba 10 år! Velkommen til frokostseminar om inkludering

Mandag 9. desember kl. 08:00 – 10:00 Kulturhuset, 2. etg., møterom..

Les mer

Velkommen, Gro!

I dag ønsker vi Gro Malene Vestøl velkommen som ny..

Les mer

Nytt prosjekt: Utredning om rekruttering av menn til helse- og omsorgssektoren

Proba samfunnsanalyse går nå i gang med en utredning for..

Les mer

Pris for beste masteroppgave til Susanne Rolandsen

Susanne har mottatt prisen for beste masteroppgave med et kjønnsteoretisk..

Les mer

Nytt prosjekt: Bruken av digital aktivitetsplan i NAV

Proba har fått tildelt FoU-midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet for..

Les mer

Velkommen, Henrik

I dag ønsker vi Henrik Sætra velkommen som ny kollega..

Les mer

Nytt prosjekt: Utredning om behov for norskprøver på mellomnivå

Proba samfunnsanalyse utfører for tiden et utredningsarbeid for Kompetanse Norge..

Les mer