Aktuelt

Nytt prosjekt om minoriteter og fosterhjem

Proba er tildelt et FOU-oppdrag om minoriteter og fosterhjem, på..

Les mer

Arbeid viktig del av behandlingen ved DPS

Proba har sammen med Rådet for psykisk helse lansert rapporten Arbeidsfokus på..

Les mer

Proba har fått FoU-midler!

Proba har fått prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratets FoU-midler til..

Les mer

Proba skal evaluere Alor-nettverkene

Proba samfunnsanalyse har i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet fått i oppdrag..

Les mer

Flere nye prosjekter

Proba har fått i oppdrag fra Norsk industri å vurdere..

Les mer

Tre nye prosjekter

Proba har fått flere nye prosjekter: Vi har fått to..

Les mer

Nytt prosjekt: Analyse av individ- og prosjektrapporteringer fra Jobbsjansen for 2015

Som en del av rammeavtalen vi har for IMDi, har..

Les mer

Nytt prosjekt: Arbeidssituasjonen for personer med utviklingshemming

På oppdrag for Rettighetsutvalget skal vi framskaffe kunnskap om situasjonen..

Les mer

Nytt prosjekt om vold mot menn i nære relasjoner

Proba skal på oppdrag fra Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)..

Les mer

Artikkel i Søkelys på arbeidslivet

Søkelys på arbeidslivet 3/2015 inneholder en artikkel av Synne Klingenberg..

Les mer