Nytt prosjekt: Evaluering av Arbeidsforberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening (AFT) erstattet i 2016 de gamle tiltakene Arbeidspraksis i skjermet virksomhet og Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift. Erfaringene med de gamle tiltakene synliggjorde et behov for et tiltak som i større grad er innrettet mot ordinært arbeidsliv. Arbeidsforberedende trening skal kombinere kvalifisering og arbeidstrening. Tidligere undersøkelser tyder på at det er variasjoner i hvordan tiltaket gjennomføres, og at dette kan påvirke resultatene.

I samarbeid med Frischsenteret skal Proba evaluere AFT, og undersøke:

  • Hvilke komponenter i tiltaket er utslagsgivende for overgang fra Arbeidsforberedende trening til arbeid og utdanning?
  • Hvordan er resultatene av Arbeidsforberedende trening sammenliknet med andre arbeidsmarkedstiltak som tilbys personer med nedsatt arbeidsevne?
  • Kostnadseffektivitet og samfunnsøkonomisk nytte av tiltaket.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet er oppdragsgiver. Prosjektleder i Proba er Helene Berg.