Informasjon om personvern – prosjektet «Kartlegging av status for individuell jobbstøtte (IPS) i Norge»

Som ledd i dette prosjektet skal vi gjennomføre en spørreundersøkelse rettet mot metodeveiledere i IPS-tilbud. For at alle som deltar på et hvilket som helst tidspunkt skal kunne lese informasjonsskrivet, gjengir vi det her:

Om prosjektet

På oppdrag fra Helsedirektoratet skal Proba samfunnsanalyse kartlegge status for individuell jobbstøtte (IPS) i Norge. Bakgrunnen for prosjektet er nylige føringer om organiseringen og finansiering av IPS-tjenesten. Proba skal kartlegge nåværende status for IPS i Norge, samt erfaringer blant ansatte, samarbeidspartnere og brukere av tilbudet.

Hva betyr det for deg å delta?

Denne spørreundersøkelsen innebærer en kartlegging av status for IPS-tilbudene i Norge. Vi vil kartlegge antall virksomheter/enheter, antall IPS-jobbspesialister i hvert team, inkludert ansettelsessted, organisering av IPS-tilbudene og hvordan juridiske føringer og kvalitet ivaretas.

Det er frivillig å delta

Det er helt frivillig å delta. Hvis du sier ja til å delta, kan du når som helst trekke deg, eller ombestemme deg. Da vil vi slette all informasjonen vi har om deg. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta, eller hvis du senere trekker deg.

Personopplysninger som behandles i forbindelse med intervjuet

For å kontakte målgruppen, trenger Proba å notere opplysninger som navn, e-post og/eller telefonnummer. Prosjektet er meldt til SIKT (tidligere NSD) og følger gjeldende retningslinjer for personvern. Vi har fått oppgitt epostadresser fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og regionale rådgivere.

Hva skjer med informasjonen du gir oss?

Proba har gjennom meldeskjema til SIKT forpliktet seg til å anonymisere dataene, og de skal slettes innen 30. april 2024.

Dine rettigheter

Hvis du har takket ja til å delta i undersøkelsen kan du når som helst be om å få vite hvilke opplysninger vi har registrert om deg. Du kan når som helst be oss om å rette på opplysningene, eller slette dem helt. Hvis du er misfornøyd med hvordan vi behandler opplysningene om deg, kan du klage til personvernombudet eller Datatilsynet.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder ved Proba, Pia Dybvik Staalesen
E-post: pds@proba.no
Tlf.: 95 05 40 91

Kontaktperson for personvernspørsmål i Proba, Helene Berg
E-post: hb@proba.no
Tlf.: 97 70 41 70

SIKT personverntjenester (tidligere NSD)
E-post: personverntjenester@sikt.no
Tlf.: 53 21 15 00