Tre nye medarbeidere i Proba: Anne May, Vibeke og Ola!

Vi ønsker Anne May Melsom, Vibeke Heidenreich og Ola Røed Bilgrei velkomne som nye forskere i Proba. Alle tre er sosiologer med doktorgrad.

Anne Mays doktoravhandling handlet om kjønnssegregering på arbeidsmarkedet og sykefravær. De siste årene har hun jobbet som seniorrådgiver og analytiker i Skatteetaten og Politiet med ansvar for prosjekter knyttet til blant annet skatteunndragelse, ressursfordeling og tjenesteplanlegging.

Tema for Vibekes doktorgrad var kjønnskvotering til bedriftsstyrer. I tillegg til sosiologi har hun en cand. polit.-grad i historie samt praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). De siste årene har hun vært hovedforfatter på Relevans – et nytt trebinds læreverk i samfunnsfag for ungdomsskolen (8. – 10. trinn).

Olas forskningsbakgrunn er på rusmiddelfeltet, og han har i flere år vært seniorforsker ved Folkehelseinstituttet (FHI) og Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).

Dette er en betydelig og gledelig styrking av Proba som forsknings- og utredningsmiljø innen helse, utdanning og arbeidsliv. Vi ønsker alle tre velkommen om bord!