Torsdag 1. februar: Probas frokostseminar om utsatte barn og unge

Proba har samlet forskningskunnskap om utsatte barn og unge i flere prosjekter. Vi inviterer til frokostseminar for å dele denne kunnskapen.

Vi vil presentere funn fra prosjekter som handler om negativ sosial kontroll, utsatte barn og unge i skolen, og arbeidsinkludering av unge.

Torsdag 1. februar kl. 08:00 – 10:00, på møterom Boksen, Kulturhuset, Youngs gate 6

Påmelding her!

Ny frist for påmelding er onsdag 31. januar kl. 16:00.

 

Program:

08:00 Frokostservering og «mingling»

08:30 Velkommen. Trude Thorbjørnsrud, daglig leder i Proba

Samordning av tjenestetilbudet for utsatte elever
Jens Plahte
Oppfølging av utsatte barn og unge i skolen krever tilpasning og koordinering mellom ulike tjenester, blant annet PP-tjenesten, Statped, barnevern, statlige og kommunale helse- og omsorgstjenester. Hvordan kan skolen og skoleeier bidra til å etablere et sammenhengende tjenestetilbud for utsatte elever? Hva er utfordringene?

Kort kommentar ved Bjørn Lescher-Nuland, divisjonsdirektør for kompetanseutvikling, Utdanningsdirektoratet.

Negativ sosial kontroll – hvordan utsettes barn og unge på ulike arenaer?
Kaja Meeg Valvatne
Negativ sosial kontroll har fått mye oppmerksomhet de siste årene, men hovedfokuset har vært på kontroll og vold innad i familien. På hvilke måter utsettes barn og unge for negativ sosial kontroll på andre arenaer i livet, og hvilke konsekvenser har dette?

Kort kommentar ved Farrah Parveen Ghazanfar, koordinator for Kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Unge utsatte – hvordan kan kommunene bidra til arbeidsinkludering?
Rune Busch
En betydelig andel unge er verken i arbeid eller utdanning. Hvilke muligheter og begrensninger finnes for å inkludere unge utsatte i kommunale jobber? Hvordan kan kommunene bidra?

Kort kommentar ved Kjartan Madsen, seniorrådgiver i arbeidsmarkedsseksjonen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

10:00 Avslutning

Adkomst: Youngs gate 6 er rett ved Youngstorget, med flere buss- og trikkestopp i umiddelbar nærhet. Det er fem minutters gange fra Jernbanetorget og Oslo sentralstasjon.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på tlf. 95 47 66 69 eller e-post afj@proba.no.

Velkommen til frokostseminar!