Uncategorized

Ny rapport fra Frischsenteret om endring i AAP-ytelser, med Proba som samarbeidspartner

Ny rapport: Effektanalyse av redusert minstesats for unge mottakere av..

Les mer

Torsdag 1. februar: Probas frokostseminar om utsatte barn og unge

Proba har samlet forskningskunnskap om utsatte barn og unge i..

Les mer

Spørreundersøkelse i prosjektet «Utvidet rett til videregående opplæring»

Utvidet rett til videregående opplæring og til yrkesfaglig rekvalifisering trer..

Les mer

Informasjon om personvern – prosjektet «Kartlegging av status for individuell jobbstøtte (IPS) i Norge»

Som ledd i dette prosjektet skal vi gjennomføre en spørreundersøkelse..

Les mer

Nytt prosjekt: Kartlegging av arbeid med samisk kunst og kultur i kulturvirksomheter i Norge

Proba har fått i oppdrag av Kulturdirektoratet å kartlegge hvordan..

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av kvalitet og organisering i kvalifiseringstiltak for tolker

Proba samfunnsanalyse i samarbeid med Kantar Public har fått i..

Les mer

Informasjon om personvern – prosjektet «Forskningsprosjekt om frafall fra introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere»

For å oppfylle lovpålagte krav til personvern, opplyser vi om..

Les mer

Informasjon om personvern – prosjektet «Følgeevaluering av midlertidige lovendringer som følge av høye ankomster av fordrevne fra Ukraina»

For å oppfylle lovpålagte krav til personvern, opplyser vi om..

Les mer

Tre nye medarbeidere i Proba: Anne May, Vibeke og Ola!

Vi ønsker Anne May Melsom, Vibeke Heidenreich og Ola Røed..

Les mer