Uncategorized

Evaluering av forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand

På oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet skal Proba i samarbeid..

Les mer

Opplæringskontorenes rolle og finansiering – fra lanseringskonferansen

Proba samfunnsanalyse fikk i oppdrag fra NHOs «Yrkesfag 2020» å vurdere..

Les mer