Aktuelt

Nytt prosjekt om Sceneweb og Danseinformasjonens historieprosjekt

Norsk kulturfond har i perioden 2008 – 2011 gitt støtte..

Les mer

Nytt prosjekt om bruken av gradert uførepensjon

I Norge er det rundt 300 000 uførepensjonister, hvorav om..

Les mer

Nytt prosjekt: Resultatbasert finansiering av formidlingsbistand

Høsten 2013 startet det opp et forsøk med resultatbasert finansiering..

Les mer

Forskningsprosjekt om kreftrammede i arbeidslivet

Proba gjennomfører for tiden et forskningsprosjekt om sykefravær, nærvær og..

Les mer

NYTT PROSJEKT – Evaluering av Husbankens kommunesatsing: Boligsosiale utviklingsprogrammer

Kommunesatsingen med boligsosiale utviklingsprogrammer har vært Husbankens hovedsatsing på det..

Les mer

Ny medarbeider i Proba

Elise Wedde er sosiolog fra Universitetet i Oslo og North..

Les mer

Ny kollega

Johannes Raustøl er samfunnsøkonom fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han..

Les mer

Evaluering av forsøk med gratisplass i SFO

Proba skal følgeevaluere et forsøk med gratis halvdagsplass i aktivitetsskolen..

Les mer

Ny ansatt hos Proba

Øyvind Bugge Solheim er statsviter med master fra Universitetet i..

Les mer

Nytt prosjekt om karrieresentre som virkemiddel

Proba skal i samarbeid med Damvad vurdere bruken av karrieresentre..

Les mer