Velkommen, Susanne

Vi har nok en nyansatt i Proba! Susanne Rolandsen er sosiolog fra Universitetet i Tromsø med hovedfokus på likestilling og kjønn. Tema for mastergraden hennes var seksuell og reproduktiv helse blant studenter i Addis Abeba i Etiopia. Prosjektet omfattet feltarbeid med kvalitative intervjuer av studenter og helsearbeidere, samt analyse av etiopisk nasjonal politikkutvikling på feltet. Susanne har også undervist i kvalitative metoder ved Universitetet i Tromsø.

Vi ser frem til å jobbe sammen med Susanne, og ønsker velkommen til Proba!