Nytt prosjekt: Utredning om behov for norskprøver på mellomnivå

Proba samfunnsanalyse utfører for tiden et utredningsarbeid for Kompetanse Norge som skal undersøke om det er behov for at Norskprøven for voksne innvandrere skal dokumentere resultater på mellomnivåene A2+ og B1+. Det skal også undersøkes om det er behov for å tilby opplæringsstedene kompetanseutvikling og ressurser som gjør dem bedre rustet til å vurdere deltakernes norskferdigheter underveis i opplæringen. Prosjektet vil pågå til utgangen av oktober 2019. Prosjektleder i Proba er Anette Enes.