Nytt prosjekt: Evaluering av fire kulturinstitusjoner

Proba har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å evaluere Turnéteatret i Trøndelag, Teater Innlandet, Dansens hus og Carte Blanche. Oppdraget inngår i departementets evalueringer av kulturinstitusjoner som mottar statlige tilskudd.

Evalueringen skal gjøres i samarbeid med Gunnar Thon Lossius i gtl Management AS og en referansegruppe bestående av personer med kunstfaglig kompetanse.

Referansegruppen består av:

  • Gunnar Thon Lossius
  • Julie Rongved Amundsen
  • Siren Leirvåg
  • Hauk Heyerdahl
  • Odd Johan Fritzøe

Prosjektet blir ledet av Trude Thorbjørnsrud i Proba.