Pris for beste masteroppgave til Susanne Rolandsen

Susanne har mottatt prisen for beste masteroppgave med et kjønnsteoretisk perspektiv ved UiT – Norges arktiske universitet. Senter for kvinne- og kjønnsforskning deler hvert år ut Åse Hiorth Lerviks pris, til minne om den første kvinnelige professoren tilsatt ved UiT, som også var sentral innen norsk kvinneforskning. Susannes prisbelønte masteroppgave handlet om hvordan forståelser av kjønn og seksualitet påvirker studenters seksuelle og reproduktive helse i Addis Ababa i Etiopia. Feltarbeidet ble finansiert med et masterstipend fra senteret.

Prisen er på 25 000 kroner. Vi gratulerer!

Se også nyhetsoppslag på UiTs webside.