Nytt prosjekt: Evaluering av regjeringens handlingsplan for universell utforming

Proba har fått i oppdrag av Bufdir å evaluere måloppnåelse i Regjeringens handlingsplan for universell utforming.  Evalueringen omfatter en kunnskapssammenstilling om virkningene av universell utforming og en evaluering av den samlede handlingsplanen og fire av de avgrensede delplanene: IKT, samferdsel, bygg samt plan og uteområder. Rambøll Management Consulting er underleverandør til Proba i dette prosjektet.