Aktuelt

To nye medarbeidere!

Velkommen til Saliha El-Amrani og Rune Busch som har første..

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av Groruddalssatsingen

Proba, Agenda Kaupang og Civitas har fått i oppdrag fra..

Les mer

Nytt prosjekt og rammeavtale for konsekvensutredninger

Rammeavtale med Direktoratet for Byggkvalitet: Proba har i samarbeid med..

Les mer

Nytt prosjekt: Aktivitetskrav for sykmeldte (Hedmarksmodellen)

Proba skal evaluere Hedmarksmodellen på oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet...

Les mer

Proba søker samfunnsøkonomer!

I Proba er vi et tverrfaglig miljø som lager utredninger..

Les mer

To evalueringer for Husbanken

Proba samfunnsanalyse gjennomførte to evalueringsoppdrag for Husbanken i 2014; evaluering..

Les mer

To evalueringer for Kulturrådet

Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra Kulturrådet evaluert dokumentasjonsprosjektene Sceneweb..

Les mer

Vi har evaluert Kulturrådets satsning på digital infrastruktur

Kulturrådets satsing på digital infrastruktur for museer har stort sett..

Les mer

Ny ansatt i Proba

Marianne Inèz Lien er sosiolog fra Universitetet i Oslo. Hun har..

Les mer

Ny rapport om Husbankens kommunesatsing, i samarbeid med FAFO

I 2009 startet Husbanken et målrettet samarbeid med kommuner med..

Les mer