Aktuelt

Ny ansatt i Proba

Marianne Inèz Lien er sosiolog fra Universitetet i Oslo. Hun har..

Les mer

Ny rapport om Husbankens kommunesatsing, i samarbeid med FAFO

I 2009 startet Husbanken et målrettet samarbeid med kommuner med..

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av pilot som skal teste ut raskere saksflyt og prosess for retur til hjemlandet:

Vi har fått i oppdrag å følgeevaluere et pilotprosjekt UDI,..

Les mer

Nytt prosjekt: Klage- og påvirkningsmuligheter AAP

Vi har fått i oppdrag å utrede formelle og uformelle..

Les mer

Evaluering av Arbeidstilsynet

Proba skal i samarbeid med Agenda Kaupang evaluere Arbeidstilsynet, på..

Les mer

Nytt prosjekt: Samarbeid mellom utdanningsmyndigheter og arbeids- og velferdsforvaltningen om opplæring for voksne

Arbeids- og sosialdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet samarbeider..

Les mer

Proba fyller fem år!

Proba samfunnsanalyse har rundet fem år, og i den forbindelse er..

Les mer

Prosjekt om boforhold for personer med nedsatt funksjonsevne

Proba har fått et nytt oppdrag for Deltasenteret, som er..

Les mer

Nytt prosjekt: Livslang læring og seniorers ”employability”

Senter for seniorpolitikk (SSP) skal bidra til å gi norsk..

Les mer

To nye boligprosjekter for Husbanken

Proba har fått to nye prosjekter for Husbanken. Vi skal..

Les mer