Aktuelt

Nytt prosjekt om karrieresentre som virkemiddel

Proba skal i samarbeid med Damvad vurdere bruken av karrieresentre..

Les mer

Nytt prosjekt: Kreftrammede i arbeidslivet

Proba har fått midler til å undersøke sykefravær, nærvær og..

Les mer

Vi søker erfarne samfunnsøkonomer!

Proba leverer utredning og forskning om et bredt spekter av..

Les mer

To nye prosjekter

Proba har fått to nye oppdrag: Internasjonal sammenligning av sykefravær:..

Les mer

Kronikk i DN

Kravene i arbeidslivet gjør det vanskelig å inkludere ansatte som..

Les mer

Nytt prosjekt – Følgeevaluering av «Arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd»

AFI og Proba skal sammen evaluere et forsøk i NAV..

Les mer

Innflytelse i kommunikasjonsbransjen

Det har i de siste tiårene vært en klar vekst..

Les mer

Nytt prosjekt: Skape en bedre skolehverdag

Vi har vunnet Statens designkonkurranse, sammen med Blueroom, Innovativoli og Fluxloop...

Les mer

Frokostseminar 30/4: Makt i kommunikasjonsbransjen

Har kommunikasjonsrådgivere makt i samfunnet? Har de innflytelse på arbeidsplassen..

Les mer

Evaluering av ordningen med stimuleringsmidler til kulturskoletilbud

Proba har fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å evaluere ordningen..

Les mer