Velkommen, Jens!

Vi har en nyansatt i Proba: Jens Plahte er utdannet cand. philol. med hovedfag i samfunnsgeografi og en doktorgrad i innovasjons- og teknologistudier. Han har en bred og variert arbeidserfaring som forsker og seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet, og som selvstendig konsulent. Han har erfaring med både kvalitative og kvantitative forsknings­metoder, særlig innenfor evaluering, policy-analyse og handlingsrettet utredningsarbeid. Som førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold og tidligere lektor i grunnskolen har han inngående praktisk kjennskap til skoleverket og utdanningssektoren.

Vi ser frem til å jobbe sammen med Jens, og ønsker velkommen til Proba!