Prosjekt for Norsk kulturråd

Proba samfunnsanalyse utfører for tiden et utredningsarbeid på oppdrag fra fagadministrasjonen i Norsk kulturråd, i samarbeid med Agenda Kaupang. Formålet med utredningen er å gjennomgå organisasjonens forvaltningspraksis, og blant annet undersøke om det er behov for justeringer i arbeidsmåter og organisasjonsmodell, og vurdere om etaten har tilstrekkelig fleksibilitet, relevant metodikk og robusthet til å kunne løse nye oppgaver. Utredningsarbeidet vil munne ut i en rapport som skal ferdigstilles i september 2019. Prosjektleder i Proba er Trude Thorbjørnsrud.