Aktuelt

Kronikk i DN

Kravene i arbeidslivet gjør det vanskelig å inkludere ansatte som..

Les mer

Nytt prosjekt – Følgeevaluering av «Arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd»

AFI og Proba skal sammen evaluere et forsøk i NAV..

Les mer

Innflytelse i kommunikasjonsbransjen

Det har i de siste tiårene vært en klar vekst..

Les mer

Nytt prosjekt: Skape en bedre skolehverdag

Vi har vunnet Statens designkonkurranse, sammen med Blueroom, Innovativoli og Fluxloop...

Les mer

Frokostseminar 30/4: Makt i kommunikasjonsbransjen

Har kommunikasjonsrådgivere makt i samfunnet? Har de innflytelse på arbeidsplassen..

Les mer

Evaluering av ordningen med stimuleringsmidler til kulturskoletilbud

Proba har fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å evaluere ordningen..

Les mer

Evaluering av insentivordning innen MNT-fag

Vi skal evaluere insentivordningen for kvinner i høyere vitenskaplige stillinger..

Les mer

Nytt prosjekt om vold i asylmottak

Proba skal i samarbeid med Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) kartlegge forekomsten..

Les mer

Vi gratulerer!

Ingunn Marie Eriksen forsvarte sin doktorgradsavhandling 1. februar: Young Norwegians: Belonging..

Les mer

Nytt prosjekt om permittering og avgang fra arbeidslivet

Proba skal på oppdrag for Arbeidsdepartementet undersøke om bruken av..

Les mer