Nytt prosjekt: Kreftrammede i arbeidslivet

Proba har fått midler til å undersøke sykefravær, nærvær og tilrettelegging for arbeidstakere som har eller har hatt kreft. Vi spør i dette prosjektet hvordan arbeidsgiver, arbeidstaker og myndigheter kan bidra til å øke nærvær under utredning/behandling og redusere frafall fra arbeidslivet på grunn av en kreftsykdom. Gjennom blant annet registeranalyse, intervjuer og casestudier ser vi spesielt på sykefravær, rammebetingelser, oppfølging og tilrettelegging av arbeidstakere som har eller har hatt kreft.

Prosjektet starter sommeren 2013, og avsluttes i desember 2014. Det er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE – forsøksmidler arbeid og velferd.

Kontaktperson hos Proba er Lars-Erik Becken.