Aktuelt

Nytt prosjekt – Følgeevaluering av «Arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd»

AFI og Proba skal sammen evaluere et forsøk i NAV..

Les mer

Innflytelse i kommunikasjonsbransjen

Det har i de siste tiårene vært en klar vekst..

Les mer

Nytt prosjekt: Skape en bedre skolehverdag

Vi har vunnet Statens designkonkurranse, sammen med Blueroom, Innovativoli og Fluxloop...

Les mer

Frokostseminar 30/4: Makt i kommunikasjonsbransjen

Har kommunikasjonsrådgivere makt i samfunnet? Har de innflytelse på arbeidsplassen..

Les mer

Evaluering av ordningen med stimuleringsmidler til kulturskoletilbud

Proba har fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å evaluere ordningen..

Les mer

Evaluering av insentivordning innen MNT-fag

Vi skal evaluere insentivordningen for kvinner i høyere vitenskaplige stillinger..

Les mer

Nytt prosjekt om vold i asylmottak

Proba skal i samarbeid med Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) kartlegge forekomsten..

Les mer

Vi gratulerer!

Ingunn Marie Eriksen forsvarte sin doktorgradsavhandling 1. februar: Young Norwegians: Belonging..

Les mer

Nytt prosjekt om permittering og avgang fra arbeidslivet

Proba skal på oppdrag for Arbeidsdepartementet undersøke om bruken av..

Les mer

Evaluering av ”Forsøk med utvidet egenmelding og tettere oppfølging av sykmeldte”.

I samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) skal Proba evaluere et forsøk..

Les mer