Aktuelt

Vi gratulerer!

Ingunn Marie Eriksen forsvarte sin doktorgradsavhandling 1. februar: Young Norwegians: Belonging..

Les mer

Nytt prosjekt om permittering og avgang fra arbeidslivet

Proba skal på oppdrag for Arbeidsdepartementet undersøke om bruken av..

Les mer

Evaluering av ”Forsøk med utvidet egenmelding og tettere oppfølging av sykmeldte”.

I samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) skal Proba evaluere et forsøk..

Les mer

Nytt prosjekt om videregående opplæring for arbeidssøkere og på arbeidsplassen

Evaluering av forsøksordninger med videregående opplæring for arbeidssøkere og på arbeidsplassen. Kunnskapsdepartementet..

Les mer