Nytt prosjekt: Skape en bedre skolehverdag

Vi har vunnet Statens designkonkurranse, sammen med Blueroom, Innovativoli og Fluxloop.

Prosjektet Design, skole og helse skal bidra til å bedre elevenes skolehverdag, både sosialt og praktisk. Målet med prosjektet er å utvikle almenne løsninger med utgangspunkt i elevenes behov.

Proba Samfunnsanalyse er med i kartleggingsfasene, og bidrar med feltarbeid på skolen, intervjuer med elever og lærere, og kunnskap om skole.

Oppdragsgivere er Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Buskerud fylkeskommune og Norsk Form. Prosjektet utføres på pilotskolen Rosthaug videregående skole våren og høsten 2013.

Norsk Form har arrangert konkurransen «Statens designkonkurranse» siden 1994, i samarbeid med ulike departementer og direktorater.

Kontaktperson i Proba: Ingunn Eriksen