Nytt prosjekt – Følgeevaluering av «Arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd»

AFI og Proba skal sammen evaluere et forsøk i NAV med bruk av arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd for personer med nedsatt arbeidsevne. Forsøket skal gjennomføres i fem fylker i perioden 2013-17. Gjennomføringen av forsøket skal kartlegges gjennom intervjuer. Prosjektet avsluttes med en effektanalyse basert på registerdata. Øystein Spjelkavik fra AFI er prosjektleder.

Prosjektet starter nå og avsluttes i 2018. Arbeidsdepartementet er oppdragsgiver.