Innflytelse i kommunikasjonsbransjen

Det har i de siste tiårene vært en klar vekst i antallet stillinger for kommunikasjonsrådgivere. Mange kommunikasjonsutøvere har fått viktige posisjoner som rådgivere for politikerne og embetsmenn i departementene og for ledere i næringslivet. Denne utviklingen er et tegn på at yrkesgruppen har fått økt betydning i samfunns- og arbeidsliv. I rapporten «Kommunikasjonsrådgivere – en yrkesgruppe med innflytelse i samfunns- og arbeidsliv?», utført for Norsk kommunikasjonsforening i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning, undersøker vi hva som kan forklare denne utviklingen, og i hvilken grad yrkesgruppens økte betydning kommer til uttrykk gjennom reell innflytelse for kommunikasjonsfunksjonen og de enkelte utøverne.

Kontaktperson hos Proba: Ingunn Marie Eriksen

Les rapporten her