Vi søker erfarne samfunnsøkonomer!

Proba leverer utredning og forskning om et bredt spekter av temaer. Hovedtyngden av oppdragene omhandler arbeid, velferd, utdanning og inkludering. Oppdragsgiverne er vanligvis departementer eller andre deler av offentlig forvaltning. Proba har i dag åtte ansatte og eies av de ansatte. Vårt arbeidsmiljø passer for samfunnsvitere som har lyst til å arbeide i et tverrfaglig miljø og som trives med å stadig utvide sitt arbeidsfelt til nye temaer og metoder.

Vi ønsker i denne omgang søkere med minst to års arbeidserfaring etter avsluttet studium, men foretrekker personer med lengre erfaring. Vi ser etter personer som umiddelbart kan gå inn i prosjektteam som arbeider med samfunnsøkonomiske analyser og andre evalueringer. Helst vil vi ansette noen som også kan lede prosjekter og bidra til å utvide Probas virksomhet til nye temaer og oppdragsgivere.

Nesten alle våre prosjekter inkluderer skriving av en rapport som offentliggjøres. Skriftlig framstillingsevne er derfor et viktig kompetansekrav hos oss.

Søknad og cv kan sendes til post@proba.no innen 20.august 2013.

Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Audun Gleinsvik (tlf. 95 72 65 43) eller Lars-Erik Becken (tlf. 41 42 46 94). Ønsker du å vite mer om oss, kan du lese mer om oss her og eventuelt kikke på våre publikasjoner.

Denne stillingsannonsen er også på trykk i siste utgave av Samfunnsøkonomen (nr 5/2013).