Aktuelt

NYTT PROSJEKT – Evaluering av Husbankens kommunesatsing: Boligsosiale utviklingsprogrammer

Kommunesatsingen med boligsosiale utviklingsprogrammer har vært Husbankens hovedsatsing på det..

Les mer

Ny medarbeider i Proba

Elise Wedde er sosiolog fra Universitetet i Oslo og North..

Les mer

Ny kollega

Johannes Raustøl er samfunnsøkonom fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han..

Les mer

Evaluering av forsøk med gratisplass i SFO

Proba skal følgeevaluere et forsøk med gratis halvdagsplass i aktivitetsskolen..

Les mer

Ny ansatt hos Proba

Øyvind Bugge Solheim er statsviter med master fra Universitetet i..

Les mer

Nytt prosjekt om karrieresentre som virkemiddel

Proba skal i samarbeid med Damvad vurdere bruken av karrieresentre..

Les mer

Nytt prosjekt: Kreftrammede i arbeidslivet

Proba har fått midler til å undersøke sykefravær, nærvær og..

Les mer

Vi søker erfarne samfunnsøkonomer!

Proba leverer utredning og forskning om et bredt spekter av..

Les mer

To nye prosjekter

Proba har fått to nye oppdrag: Internasjonal sammenligning av sykefravær:..

Les mer

Kronikk i DN

Kravene i arbeidslivet gjør det vanskelig å inkludere ansatte som..

Les mer