Aktuelt

Flere nye prosjekter

Proba har fått i oppdrag fra Norsk industri å vurdere..

Les mer

Tre nye prosjekter

Proba har fått flere nye prosjekter: Vi har fått to..

Les mer

Nytt prosjekt: Analyse av individ- og prosjektrapporteringer fra Jobbsjansen for 2015

Som en del av rammeavtalen vi har for IMDi, har..

Les mer

Nytt prosjekt: Arbeidssituasjonen for personer med utviklingshemming

På oppdrag for Rettighetsutvalget skal vi framskaffe kunnskap om situasjonen..

Les mer

Nytt prosjekt om vold mot menn i nære relasjoner

Proba skal på oppdrag fra Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)..

Les mer

Artikkel i Søkelys på arbeidslivet

Søkelys på arbeidslivet 3/2015 inneholder en artikkel av Synne Klingenberg..

Les mer

Nytt prosjekt: Bistand til Rettighetsutvalget – samfunnsøkonomiske analyser

Rettighetsutvalget skal foreslå mål og tiltak for å sikre oppfyllelsen..

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av ny anskaffelsesprosess i NAV

Proba har fått i oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet å..

Les mer

To nye medarbeidere!

Velkommen til Saliha El-Amrani og Rune Busch som har første..

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av Groruddalssatsingen

Proba, Agenda Kaupang og Civitas har fått i oppdrag fra..

Les mer