Aktuelt

Ny rapport: Samarbeid NAV-kommune om introduksjonsprogrammet – En kartlegging.

Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet kartlagt..

Les mer

Ny kollega i Proba!

Mari Amdahl Heglum startet i Proba denne uka. Hun kommer..

Les mer

Ny rapport om AFP i privat sektor

LO og NHO legger i dag fram en felles utredning..

Les mer

Nytt oppdrag for Husbanken: Asker velferdslab

Proba skal beskrive status og erfaringer med Asker velferdslab. Velferdslab..

Les mer

Ny rapport: Samarbeidsdrevet innovasjon i NAV

Rapporten er skrevet på bakgrunn av evalueringen av forsøket «Praksis-..

Les mer

Rapport – evaluering av omstilling i Statped

På bakgrunn av Stortingsmelding 18 Læring og fellesskap har Statped..

Les mer

Vi ønsker velkommen til ny kollega!

Tonje Bentzen startet i Proba denne uka. Hun har tidligere..

Les mer

Nytt prosjekt: Samarbeid mellom NAV og kommunene om introduksjonsprogram

På oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet skal vi kartlegge samarbeidet..

Les mer

Nye prosjekter for Bufdir og ASD

Vi har nylig fått to nye prosjekter: På oppdrag for..

Les mer

Evaluering av forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand

På oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet skal Proba i samarbeid..

Les mer