jens.plahte

Proba 10 år! Velkommen til frokostseminar om inkludering

Mandag 9. desember kl. 08:00 – 10:00 Kulturhuset, 2. etg., møterom..

Les mer

Velkommen, Gro!

I dag ønsker vi Gro Malene Vestøl velkommen som ny..

Les mer

Nytt prosjekt: Utredning om rekruttering av menn til helse- og omsorgssektoren

Proba samfunnsanalyse går nå i gang med en utredning for..

Les mer

Pris for beste masteroppgave til Susanne Rolandsen

Susanne har mottatt prisen for beste masteroppgave med et kjønnsteoretisk..

Les mer

Nytt prosjekt: Bruken av digital aktivitetsplan i NAV

Proba har fått tildelt FoU-midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet for..

Les mer

Velkommen, Henrik

I dag ønsker vi Henrik Sætra velkommen som ny kollega..

Les mer

Nytt prosjekt: Utredning om behov for norskprøver på mellomnivå

Proba samfunnsanalyse utfører for tiden et utredningsarbeid for Kompetanse Norge..

Les mer

Prosjekt for Norsk kulturråd

Proba samfunnsanalyse utfører for tiden et utredningsarbeid på oppdrag fra..

Les mer

Nytt prosjekt: Undersøkelse av opplærings- og informasjonstilbud for nyankomne innvandrere

Nyankomne flyktninger til Norge får forskjellige informasjons- og opplæringstilbud på..

Les mer

Nytt prosjekt: Evaluering av regjeringens handlingsplan for universell utforming

Proba har fått i oppdrag av Bufdir å evaluere måloppnåelse..

Les mer