Velkommen, Gro!

I dag ønsker vi Gro Malene Vestøl velkommen som ny kollega hos oss i Proba. Gro har mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo, basert på en masteroppgave om asylsøkere og ulike stadier ved migrasjonsreisen, samt migranters motivasjon og drivkraft til å gjennomføre reisen. Gro kommer fra en stilling som rådgiver ved NAV Grünerløkka, der hun blant annet har jobbet med arbeidsrettet veiledning for arbeidssøkere med migrasjonsbakgrunn, integrering gjennom arbeid, og koordinering av kvalifiseringsløp. Ved Proba vil Gro primært jobbe med prosjekter innen migrasjon og arbeidsliv, men vil også arbeide innenfor hele bredden av vår prosjektportefølje.

Vi ser frem til å jobbe sammen med Gro, og ønsker velkommen til Proba!